67 286 75 55

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W NZOZ SANUS

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w NZOZ SANUS.

 1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18:00

 2. W celu udzielenia porady należy skontaktować się z rejestracją pod numer telefonu: 67 286 75 55.

 3. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.

 4. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.

 5. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:

  • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,

  • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,

  • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),

  • gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

 1. Pacjent przybywa do Poradni w wyznaczonym terminie, gdzie weryfikowana jest jego tożsamość oraz mierzona jest temperatura ciała.

 2. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można zgłosić wyłącznie telefonicznie 67 286 75 55. Odebranie kodu recepty następuje telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.

 3. Realizacja e- zleceń na wyrobu medyczne odbywa się poprzez system informatyczny. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.

 4. Odbiór dokumentów (np. zaświadczeń lekarskich, skierowań na badania, druków do ZUS, KRUS itp.)  następuje poprzez odbiór osobisty z poradni (należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją poradni, następnie pracownik poradni przekaże skierowanie pacjentowi).

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.

Nr telefonu: 67 286 75 55