67 286 75 55

Pacjent który spełnia KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE, tj.:
w okresie ostatnich 14 dni:
1. przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2
LUB
2. miał bliski kontakt z osobą zakażoną

POWINIEN ZGŁOSIĆ SIĘ TO W PSSE PIŁA tel alarmowy: 693 450 561

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel lub problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni
podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona
wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
• Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

!!! BARDZO WAŻNE!!!

Nie idź do lekarza rodzinnego ani nie zgłaszaj się do SOR