67 286 75 55

Medycyna pracy – SANUS

Oferujemy:

– badania wstępne przy przyjęciu do pracy dla stanowisk pracy, na których nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe;
– badania okresowe dla już zatrudnionych dla stanowisk pracy, na których nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe;
– badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) dla stanowisk pracy, na których nie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe;
– badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii;
– badania sanitarne do pracy w kontakcie z żywnością;
– badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, średnich, szkół wyższych;

Na życzenie Klienta po uzgodnieniu oferujemy przeprowadzenie badań na terenie firmy.
SANUS

NZOZ Sanus

Plac Wojska Polskiego 19
(Przychodnia I piętro),
89-300 Wyrzysk

Rejestracja

67 286 75 55